Verwijderen van bomen


Joep Hinzen Boomverzorging is gespecialiseerd in het verwijderen van bomen. In sommige gevallen is het verwijderen van bomen niet te vermijden: ze zijn dood, leveren gevaar op voor de omgeving, zijn onherstelbaar verkeerd gesnoeid, staan de verdere uitgroei van andere bomen in de weg of staan in de weg voor het aanleggen van b.v. een tuin, uitbouw van schuur, serre, etc.Voorafgaand aan het verwijderen van bomen zal meestal bij de gemeente een kapvergunning moeten worden aangevraagd. Hierbij kunnen we u ondersteunen of dit geheel van u overnemen.  

Bomen worden op verschillende manieren verwijderd. 

U kunt hierbij denken aan de inzet van een hoogwerker, telekraan en één of meerdere klimmers. Voor alle drie de categorieën heeft Joep Hinzen Boomverzorging het specialisme in huis.

In veel gevallen worden bomen helemaal afgevoerd, zowel dik hout als versnipperde takken. Stronken kunnen worden uitgefreesd of uitgegraven, dit wordt vaak gedaan om ruimte te maken en de plek weer opnieuw te gebruiken voor beplanting, bestrating e.d.

Het verzagen van het dikke hout tot haardblokken of het verspreiden van de snippers voor bijvoorbeeld een paadje is ook mogelijk.